Zorgbrede governancecode

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van Meesterwerk controleert het bestuur van Meesterwerk, zonder bezig te zijn met de dagelijkse gang van zaken. De RvC heeft daarvoor regelmatig overleg met het bestuur en ontmoet ook cliëntenraad en personeel. Met de kennis en het netwerk van de leden van de RvC is Meesterwerk nog beter in staat om zichzelf te ontwikkelen en de goede antwoorden te bieden op de vragen van onze cliënten en hun omgeving.

De leden van de Raad van Commissarissen zijn:

Hans Brouwer, voorzitter

Auktje Reiffers, lid

Steven Zwitser, lid

Governancecode Zorg

Meesterwerk baseert haar bestuur en toezicht op de zorgbrede governancecode. Daarmee sluiten we aan op de landelijke richtlijnen van goed bestuur en toezicht in het maatschappelijk domein. Daarmee ook willen we bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen in goede zorg.

Neem contact op

Waar we zijn:
Diezerkade 12 8021 CW Zwolle

U kunt ons bellen op:
038 – 422 12 01

Emailen naar:
info@meesterwerkzwolle.nl

Openingstijden Inloophuis en kantoor:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00
Zaterdag & Zondag gesloten

Stay connected!