passie voor zorg

Wie zijn wij
Lees verder...

Onze Visie

Wij faciliteren een omgeving voor onze cliënten dat zorgt voor rust en stabiliteit.

Er wordt gewerkt vanuit een veilige (eigen) basis. Het traject en de locaties geven de cliënt de kans om zijn eigen (beste) mogelijkheden te ontplooien. Er wordt geleerd door te ervaren. Bekrachtiging van positief gedrag en het duidelijk maken van de gevolgen van ongezonde (eigen) keuzes vormen de basis van het traject.

Ieder mens heeft een actieve en positieve kracht. Binnen de begeleiding zal de hulpverlener meegaan met het ‘direct-beschikbare’ van de cliënt. Dit is een gevoel, een gedachte, een verlangen, een emotie, een drift, een frustratie, een conflict of wat er ook op de voorgrond aanwezig is. Mensen zoeken tenslotte (ook onbewust) naar wat zij nodig hebben om te groeien.

De toekomst van onze cliënten maken we met- en in het voordeel van elkaar. Samenwerken met het sociale netwerk van de cliënt vinden wij belangrijk, met als doel het verkrijgen van een stabiele situatie. Hierna kan ontwikkeling en zelfstandigheid gestimuleerd worden. In dialoog met de cliënt worden vervolgstappen ontwikkelt. De begeleiders staan zeven dagen per week, 24 uur per dag voor de cliënten klaar. Zij zijn zowel coach als begeleider. Ons team sluit aan bij de persoonlijke voorkeuren, leefomstandigheden en zorgbehoeften van de cliënt. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat er weer ruimte komt voor interesses en activiteiten die misschien de laatste tijd uit beeld waren. Dat je (weer) kunt genieten.

Onze Kernwaarden

Betrokken mensen die staan voor professionele zorg om het maximale uit hun cliënten te halen.

Toegankelijk en met passie:

Meesterwerk is een warme organisatie die uitgaat van echte betrokkenheid bij onze cliënten en medewerkers. Door specialistische kennis en vakkundige medewerkers zorgen we voor professionele zorg. De eenheidscultuur die heerst binnen de organisatie maakt deze voor een groot deel al mogelijk. “Jij mag er zijn”.

Veilig en vakkundig:

Meesterwerk staat voor het leveren van kwalitatieve en veilige zorg, dit willen wij aantonen door ons HKZ certificaat. Door ons beleid, welke op maat kan worden ingezet, is het mogelijk voor ons om de juiste ondersteuning aan een zeer brede doelgroep te leveren.

Wij leveren die zorg zo samenhangend mogelijk, ook als de zorg uit meerdere bronnen betaald (Wlz, Wmo, zorgverzekeringswet).

Eigen wijsheid:

Onze professionals geloven in de eigen wijsheid en de eigen kracht van onze cliënten.

De cliënt houdt naar vermogen de regie over de eigen omstandigheden. Vaak is eigenwijsheid de kracht die nodig is om te onderzoeken, te experimenteren en eigen te maken. Bij dit proces worden al vanaf de intake de gezonde schakels binnen het netwerk van de cliënt betrokken.

Kwaliteit

Meesterwerk is een sterk gevestigde, middelgrote zorginstelling met als werkterrein regio Zwolle en Meppel. Wij zijn gericht op de kwaliteit van onze zorg. Ook hechten wij veel waarde aan organisatorische aspecten en ons kwaliteitssysteem (HKZ). 

Onder aan elke pagina staat een kopje downloads waar verschillende reglementen te downloaden zijn. Deze informatie wordt ook tijdens het kennismakingsgesprek uitgereikt.

Privacy

Bij Meesterwerk wordt vanzelfsprekend met informatie van cliënten vertrouwelijk omgegaan, hiervoor ondertekenen de medewerkers van Meesterwerk een geheimhoudingsverklaring. Meesterwerk werkt met een privacyreglement. De cliëntgegevens worden bewaard in een fysiek dossier en een digitaal dossier. Er wordt uiterst zorgvuldig met het inzagerecht omgegaan.

Klachten

Met onze klachtenregeling streven wij naar een zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten. De klachtafhandeling is gericht op herstel van de relatie en onderling vertrouwen. Voor het indienen van een klacht, kunt u ons klachtenreglement raadplegen.

Indien u een klacht heeft, zijn er een aantal mogelijkheden. In de eerste instantie probeert u het met de vaste begeleider op te lossen. Als dat niet lukt kunt u uw klacht voorleggen aan de zorgcoördinatoren. Wanneer u de behoefte heeft om bij uw klacht een vertrouwenspersoon te betrekken, kan dit altijd. Meesterwerk werkt met een externe klachtenbehandelaar ‘Transmissie’.

Onze professionals

Professionals met veel ervaring binnen het jongerenwerk.

De medewerkers van Zwolle zijn professionals met veel ervaring binnen het jongerenwerk. Wij passen onze begeleiding volledig aan op de situatie van de cliënt. Hierin stimuleren wij de cliënt om zo veel mogelijk de regie in eigen handen te nemen. De begeleiding kan dus zo intensief zijn als nodig is.

Het team van Meesterwerk bestaat uit:

  • Woonbegeleiders
  • (GZ) psychologen
  • Pedagogen
  • Maatschappelijk werkers
  • Therapeuten (creatieve therapie en psychomotorische therapie)
  • Dagbestedingsbegeleiders
  • Leefstijltrainers
  • Docenten

Bestuur en organisatie

Meesterwerk heeft een Raad van Commissarissen met een eenhoofdige bestuurder (directeur). Het beleid wordt ontwikkeld door onze beleidsmedewerkers in samenspraak met onze kwaliteitsmedewerkers en de directeur. De directeur is eindverantwoordelijk en wordt gecontroleerd door de Raad van Commissarissen.

Samenwerking

Meesterwerk heeft nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende ketenpartners op het gebied van behandeling, wonen, onderwijs en dagbesteding. Ook maken wij onderdeel uit van een coöperatie en een shared community. Binnen deze samenwerkingen is het doel om een zo passend mogelijk zorgaanbod te ontwikkelen voor de cliënt.

In samenwerking met o.a.:

Ons Team

Maak kennis met ons geweldige Meesterwerk team!

M.M. Khubsing

M.M. Khubsing

Directeur

info@meesterwerkzwolle.nl
MW. E. Beens

MW. E. Beens

Adjunct Directeur | Creatief therapeut

e.beens@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. N. Soltan-Ali

Dhr. N. Soltan-Ali

Controller (M.sc)

n.soltanali@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. M. Bakker

Dhr. M. Bakker

Directeur Zorg

m.bakker@meesterwerkzwolle.nl
Mw. A. Cumert

Mw. A. Cumert

Ontwikkelingspsycholoog

a.cumert@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. V. Bakker

Dhr. V. Bakker

Team manager | Vertrouwenspersoon Cliënt

v.bakker@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. V. Hoang

Dhr. V. Hoang

Zorgcoördinator

viet@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. G. van Deventer

Dhr. G. van Deventer

Zorgmanager | Vertrouwenspersoon Medewerkers

g.vandeventer@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. C. Knispel

Dhr. C. Knispel

Directie/organisatie adviseur

c.knispel@meesterwerkzwolle.nl
Mw. J. Leerkes

Mw. J. Leerkes

Gedragswetenschapper

j.leerkes@meesterwerkzwolle.nl
Mw. S. Veenstra

Mw. S. Veenstra

Kwaliteitsfunctionaris (M.sc)

s.veenstra@meesterwerkzwolle.nl
Mw. S. Hofman

Mw. S. Hofman

Medewerker ( Cliënt) Administratie

shofman@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. R. Kopra

Dhr. R. Kopra

Medewerker Administratie

r.kopra@meesterwerkzwolle.nl
Mw. S. ter Horst

Mw. S. ter Horst

Medewerker Dagbesteding

s.terhorst@meesterwerkzwolle.nl
Mw. L. Gadellaa

Mw. L. Gadellaa

Zorgcoördinator

l.gadellaa@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. T Grutter

Dhr. T Grutter

Persoonlijk Begeleider

t.grutter@meesterwerkzwolle.nl
Mw. S. Herzog

Mw. S. Herzog

Persoonlijk Begeleider

s.herzog@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. K. Nijland

Dhr. K. Nijland

Persoonlijk Begeleider

k.nijland@meesterwerkzwolle.nl
Mw. M. Huls

Mw. M. Huls

Persoonlijk Begeleider

m.huls@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. F. Dirkx

Dhr. F. Dirkx

Persoonlijk Begeleider

frank@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. J. Groeneveld

Dhr. J. Groeneveld

Medewerker Dagbesteding

j.groeneveld@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. W.C. Lam

Dhr. W.C. Lam

Persoonlijk Begeleider | Medewerker Dagbesteding

wc.lam@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. R. Kramer

Dhr. R. Kramer

Sport Begeleider

r.kramer@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. S. Huttner

Dhr. S. Huttner

Persoonlijk Begeleider

s.huttner@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. H. Raza

Dhr. H. Raza

Sport Begeleider

h.raza@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. T. Witteveen

Dhr. T. Witteveen

Persoonlijk Begeleider

t.witteveen@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. C. Ramlakhan

Dhr. C. Ramlakhan

Medewerker Dagbesteding

c.ramlakhan@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. J. Holtvluwer

Dhr. J. Holtvluwer

Persoonlijk Begeleider

j.holtvluwer@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. M. Tielkes

Dhr. M. Tielkes

Persoonlijk Begeleider

m.tielkes@meesterwerkzwolle.nl
Mw. M. Chirino

Mw. M. Chirino

Persoonlijk Begeleider

m.chirino@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. A. Puttamee

Dhr. A. Puttamee

Medewerker Dagbesteding

a.puttamee@meesterwerkzwolle.nl
Mw. S. Fontein

Mw. S. Fontein

Persoonlijk Begeleider

s.fontein@meesterwerkzwolle.nl
Mw. I. Akkoyun

Mw. I. Akkoyun

Persoonlijk Begeleider

i.akkoyun@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. B. Kolkman

Dhr. B. Kolkman

Persoonlijk Begeleider

b.kolkman@meesterwerkzwolle.nl
Mw. D. Breed

Mw. D. Breed

Persoonlijk Begeleider

d.breed@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. S. Assa

Dhr. S. Assa

Persoonlijk Begeleider

s.assa@meesterwerkzwolle.nl
Mw. D. Beute

Mw. D. Beute

Persoonlijk Begeleider

d.beute@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. N. Khubsing

Dhr. N. Khubsing

Coördinator Dagbesteding

n.khubsing@meesterwerkzwolle.nl
Mw. A. van Zwieten

Mw. A. van Zwieten

Medewerker Dagbesteding

a.zwieten@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. D. Boxem

Dhr. D. Boxem

Medewerker Dagbesteding

d.boxem@meesterwerkzwolle.nl
Mw. T. Adamus

Mw. T. Adamus

Medewerker Administratie

Mw. M .Jalilian

Mw. M .Jalilian

Medewerker Administratie, Huisvesting & Huur

m.jalilian@meesterwerkzwolle.nl
Mw. N. Nami

Mw. N. Nami

HR Medewerker

n.nami@meesterwerkzwolle.nl
Mw. C. Beens

Mw. C. Beens

Mw. A. Loonstra

Mw. A. Loonstra

Persoonlijk Begeleider

a.loonstra@meesterwerkzwolle.nl
Mw. S. Lodder

Mw. S. Lodder

Medewerker Dagbesteding

s.lodder@meesterwerkzwolle.nl
Mw. A. Mulder

Mw. A. Mulder

Facilitair Medewerker

Dhr. M Khubsing

Dhr. M Khubsing

Onderhoud Medewerker

m.khubsing@meesterwerkzwolle.nl
Mw. D. Ramkisoen

Mw. D. Ramkisoen

Begeleider Dagbesteding (Passie Lunch)

d.ramkisoen@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. D. Doldersum

Dhr. D. Doldersum

Persoonlijk Begeleider (i.o.)

Mw. C. Verbiesen

Mw. C. Verbiesen

Persoonlijk Begeleider (i.o.)

Neem contact op

Waar we zijn:
Diezerkade 12 8021 CW Zwolle

U kunt ons bellen op:
038 – 422 12 01

Emailen naar:
info@meesterwerkzwolle.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00
Zaterdag & Zondag gesloten

Meesterwerk Zwolle, Begeleid wonen | Onderwijs | Zorg | Werken

Diezerkade 12 | 8021 CW Zwolle

Stay connected!