passie voor zorg

Wie zijn wij
Lees verder...

Onze Kernwaarden

Betrokken mensen die staan voor professionele zorg om het maximale uit hun cliënten te halen.

Toegankelijk en met passie:

Meesterwerk is een warme organisatie die uitgaat van echte betrokkenheid bij onze cliënten en medewerkers. Door specialistische kennis en vakkundige medewerkers zorgen we voor professionele zorg. De eenheidscultuur die heerst binnen de organisatie maakt deze voor een groot deel al mogelijk. “Jij mag er zijn”.

Veilig en vakkundig:

Meesterwerk staat voor het leveren van kwalitatieve en veilige zorg, dit willen wij aantonen door ons HKZ certificaat. Door ons beleid, welke op maat kan worden ingezet, is het mogelijk voor ons om de juiste ondersteuning aan een zeer brede doelgroep te leveren.

Wij leveren die zorg zo samenhangend mogelijk, ook als de zorg uit meerdere bronnen betaald (Wlz, Wmo, zorgverzekeringswet).

Eigen wijsheid:

Onze professionals geloven in de eigen wijsheid en de eigen kracht van onze cliënten.

De cliënt houdt naar vermogen de regie over de eigen omstandigheden. Vaak is eigenwijsheid de kracht die nodig is om te onderzoeken, te experimenteren en eigen te maken. Bij dit proces worden al vanaf de intake de gezonde schakels binnen het netwerk van de cliënt betrokken.

KWALITEIT

Meesterwerk is een sterk gevestigde, middelgrote zorginstelling met als werkterrein regio Zwolle en Meppel. Wij zijn gericht op de kwaliteit van onze zorg. Ook hechten wij veel waarde aan organisatorische aspecten en ons kwaliteitssysteem (HKZ). 

Onder aan elke pagina staat een kopje downloads waar verschillende reglementen te downloaden zijn. Deze informatie wordt ook tijdens het kennismakingsgesprek uitgereikt.

PRIVACY

Bij Meesterwerk wordt vanzelfsprekend met informatie van cliënten vertrouwelijk omgegaan, hiervoor ondertekenen de medewerkers van Meesterwerk een geheimhoudingsverklaring. Meesterwerk werkt met een privacyreglement. De cliëntgegevens worden bewaard in een fysiek dossier en een digitaal dossier. Er wordt uiterst zorgvuldig met het inzagerecht omgegaan.

KLACHTEN

Met onze klachtenregeling streven wij naar een zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten. De klachtafhandeling is gericht op herstel van de relatie en onderling vertrouwen. Voor het indienen van een klacht, kunt u ons klachtenreglement raadplegen.

Indien u een klacht heeft, zijn er een aantal mogelijkheden. In de eerste instantie probeert u het met de vaste begeleider op te lossen. Als dat niet lukt kunt u uw klacht voorleggen aan de zorgcoördinatoren. Wanneer u de behoefte heeft om bij uw klacht een vertrouwenspersoon te betrekken, kan dit altijd. Meesterwerk werkt met een externe klachtenbehandelaar ‘Transmissie’.

Onze professionals

Professionals met veel ervaring binnen het jongerenwerk.

het team van meesterwerk bestaat uit

  • (GZ) psychologen
  • Pedagogen
  • Maatschappelijk werkers
  • Therapeuten (creatieve therapie en psychomotorische therapie)
  • Dagbestedingsbegeleiders
  • Leefstijltrainers
  • Docenten

Bestuur en organisatie

Meesterwerk heeft een Raad van Commissarissen met een eenhoofdige bestuurder (directeur). Het beleid wordt ontwikkeld door onze beleidsmedewerkers in samenspraak met onze kwaliteitsmedewerkers en de directeur. De directeur is eindverantwoordelijk en wordt gecontroleerd door de Raad van Commissarissen.

Samenwerking

Meesterwerk heeft nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende ketenpartners op het gebied van behandeling, wonen, onderwijs en dagbesteding. Ook maken wij onderdeel uit van een coöperatie en een shared community. Binnen deze samenwerkingen is het doel om een zo passend mogelijk zorgaanbod te ontwikkelen voor de cliënt.

In samenwerking met o.a.:

Ons Team

Maak kennis met ons geweldige Meesterwerk team!

M.M. Khubsing

M.M. Khubsing

Directeur

info@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. M. Bakker

Dhr. M. Bakker

Directeur Zorg

m.bakker@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. C. Knispel

Dhr. C. Knispel

Organisatie Adviseur | Coordinator Dagbesteding

c.knispel@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. N. Soltan-Ali

Dhr. N. Soltan-Ali

Controller (M.sc)

n.soltanali@meesterwerkzwolle.nl

MW. E. Beens

MW. E. Beens

Hoofd Beleid en Kwaliteit

e.beens@meesterwerkzwolle.nl
Mw. A. Cumert

Mw. A. Cumert

Hoofd Behandeling (M.sc)

a.cumert@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. V. Bakker

Dhr. V. Bakker

Teammanager

v.bakker@meesterwerkzwolle.nl

Mw. N. Nami

Mw. N. Nami

HR-adviseur

n.nami@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. V. Hoang

Dhr. V. Hoang

Hoofd Huisvesting en Facilitair

viet@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. G. van Deventer

Dhr. G. van Deventer

Zorg Coördinator

g.vandeventer@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. C. Ramlakhan

Dhr. C. Ramlakhan

Coördinator Dagbesteding

c.ramlakhan@meesterwerkzwolle.nl
Mw. L. Gadellaa

Mw. L. Gadellaa

Casemanager

l.gadellaa@meesterwerkzwolle.nl
Mw. R. Bon

Mw. R. Bon

Assistent Gedragswetenschapper

r.bon@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. S. Huttner

Dhr. S. Huttner

Assistent Gedragswetenschapper | Persoonlijk Begeleider

s.huttner@meesterwerkzwolle.nl

Mw. C. Beens

Mw. C. Beens

Leerling Assistent Gedragswetenschapper

c.beens@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. F. Dirkx

Dhr. F. Dirkx

Persoonlijk Begeleider

frank@meesterwerkzwolle.nl
Mw. M. Huls

Mw. M. Huls

Persoonlijk Begeleider

m.huls@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. T. Witteveen

Dhr. T. Witteveen

Persoonlijk Begeleider

t.witteveen@meesterwerkzwolle.nl
Mw. D. Breed

Mw. D. Breed

Persoonlijk Begeleider

d.breed@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. K. Nijland

Dhr. K. Nijland

Persoonlijk Begeleider

k.nijland@meesterwerkzwolle.nl

Mw. S. Fontein

Mw. S. Fontein

Persoonlijk Begeleider

s.fontein@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. A. Puttamee

Dhr. A. Puttamee

Persoonlijk Begeleider

a.puttamee@meesterwerkzwolle.nl
Mw. N. H. Nami

Mw. N. H. Nami

Persoonlijk Begeleider

n.h.nami@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. J. Holtvluwer

Dhr. J. Holtvluwer

Persoonlijk Begeleider

j.holtvluwer@meesterwerkzwolle.nl
Mw. D. Beute

Mw. D. Beute

Persoonlijk Begeleider

d.beute@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. S. Assa

Dhr. S. Assa

Persoonlijk Begeleider

s.assa@meesterwerkzwolle.nl

Mw. F. Winters

Mw. F. Winters

Persoonlijk Begeleider

f.winters@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. B. Kolkman

Dhr. B. Kolkman

Persoonlijk Begeleider

b.kolkman@meesterwerkzwolle.nl
Mw. J. Fabies

Mw. J. Fabies

Persoonlijk Begeleider

j.fabies@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. C. Boudens

Dhr. C. Boudens

Persoonlijk Begeleider

c.boudens@meesterwerkzwolle.nl

Mw. J.L. Smit

Mw. J.L. Smit

Persoonlijk Begeleider

j.smit@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. T. van Steeg

Dhr. T. van Steeg

Begeleider

t.vansteeg@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. H. Raza

Dhr. H. Raza

Sportbegeleider

h.raza@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. J. Groeneveld

Dhr. J. Groeneveld

Begeleider Dagbesteding

j.groeneveld@meesterwerkzwolle.nl
Mw. S. ter Horst

Mw. S. ter Horst

Begeleider Dagbesteding

s.terhorst@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. C. Knispel

Dhr. C. Knispel

Begeleider Dagbesteding

Mw. H. Fijlstra

Mw. H. Fijlstra

Begeleider Dagbesteding

h.fijlstra@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. D. de Wolf

Dhr. D. de Wolf

Begeleider Dagbesteding

d.wolf@meesterwerkzwolle.nl

Mw. A. Loonstra

Mw. A. Loonstra

Begeleider Dagbesteding

a.loonstra@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. A. Potjes

Dhr. A. Potjes

Leerling Begeleider Dagbesteding

a.potjes@meesterwerkzwolle.nl

Mw. I. Huls

Mw. I. Huls

Leerling Begeleider

i.huls@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. T. Hol

Dhr. T. Hol

Leerling Begeleider

Dhr. T. Fabies

Dhr. T. Fabies

Leerling Begeleider

t.fabies@meesterwerkzwolle.nl

Mw. L. Kutlubay

Mw. L. Kutlubay

Leerling Begeleider

Mw. D. Meulhof

Mw. D. Meulhof

Leerling Begeleider Dagbesteding

Dhr. S. Coskunakar

Dhr. S. Coskunakar

Leerling Begeleider Dagbesteding

s.coskunakar@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. B. Smits

Dhr. B. Smits

Leerling Begeleider Dagbesteding

Mw. S. ter Braak

Mw. S. ter Braak

Leerling Begeleider Dagbesteding

Mw. D. Wolf

Mw. D. Wolf

Leerling Begeleider Dagbesteding

Mw. L. de Boer

Mw. L. de Boer

Leerling Begeleider Dagbesteding

Dhr. S. Mataw

Dhr. S. Mataw

Leerling Begeleider Dagbesteding

Dhr. M. Jongejan

Dhr. M. Jongejan

Leerling Begeleider Dagbesteding

Dhr. M. Bunsee

Dhr. M. Bunsee

Leerling Begeleider Dagbesteding

Dhr. W.C. Lam

Dhr. W.C. Lam

Werkbegeleider Dagbesteding

wc.lam@meesterwerkzwolle.nl

Mw. S. Lodder

Mw. S. Lodder

Werkbegeleider dagbesteding

s.lodder@meesterwerkzwolle.nl
Dhr. M Khubsing

Dhr. M Khubsing

Werkbegeleider Dagbesteding

m.khubsing@meesterwerkzwolle.nl
Mw. H. Berghorst

Mw. H. Berghorst

Assistent Werkbegeleiding Dagbesteding

h.berghorst@meesterwerkzwolle.nl

Mw. S. Veenstra

Mw. S. Veenstra

Kwaliteitsfunctionaris (M.sc)

s.veenstra@meesterwerkzwolle.nl
Mw. J. Dijkstra

Mw. J. Dijkstra

Beleid en Kwaliteit Medewerker

j.dijkstra@meesterwerkzwolle.nl

Mw. M .Jalilian

Mw. M .Jalilian

Medewerker Administratie en Huisvesting

m.jalilian@meesterwerkzwolle.nl
Mw. S. Hofman

Mw. S. Hofman

Medewerker Administratie

s.hofman@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. R. Kopra

Dhr. R. Kopra

Medewerker Administratie

r.kopra@meesterwerkzwolle.nl

Mw. S. van der Waal

Mw. S. van der Waal

Medewerker Administratie

s.vanderwaal@meesterwerkzwolle.nl

Mw. T. Adamus

Mw. T. Adamus

Medewerker Administratie

Mw. S. IJzerman

Mw. S. IJzerman

Persoonlijk Begeleider en Personal Assistant

s.ijzermans@meesterwerkzwolle.nl

Dhr. N. Khubsing

Dhr. N. Khubsing

Personal Assistant

n.khubsing@meesterwerkzwolle.nl

Neem contact op

Waar we zijn:
Diezerkade 12 8021 CW Zwolle

U kunt ons bellen op:
038 – 422 12 01

Emailen naar:
info@meesterwerkzwolle.nl

Openingstijden Inloophuis en kantoor:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00
Zaterdag & Zondag gesloten

Stay connected!