Wanneer Liefde en Talent samenwerken kan men een Meesterwerk verwachten!

Neem contact op

Wie zijn wij

Meesterwerk is een sterk gevestigde, middelgrote zorginstelling met als werkterrein regio Zwolle en Meppel. Wij zijn gericht op de kwaliteit van onze zorg. Ook hechten wij veel waarde aan organisatorische aspecten en ons kwaliteitssysteem (HKZ).
Waar we zijn: Diezerkade 12 8021 CW Zwolle

U kunt ons bellen op: 038 – 422 12 01

Emailen naar:  info@meesterwerkzwolle.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00
Zaterdag 11.00 – 16.00
Zondag gesloten

Ik zoek hulp

Meesterwerk Zwolle werkt met passie en professionaliteit aan een veilige en stabiele plek. Bij Meesterwerk kunt u voor verschillende vormen van hulp of opvang terecht. Wij specialiseren ons in het totaalpakket aan zorg. Dit betekent dat wij begeleid en beschermd wonen bieden, dagbesteding en al dan niet op therapeutische basis, passend onderwijs en diensten in en aan huis. Alle combinaties zijn mogelijk. Dit alles in een kleinschalige omgeving met een vast aanspreekpunt. U kunt van ons verwachten dat wij ons actief verplaatsen in uw belevingswereld en situatie. Kijk in het menu bij ‘waar zijn wij goed in’ voor de verschillende vormen van begeleiding waar Meesterwerk zich in specialiseert.

Professionals

De medewerkers van Zwolle zijn professionals met veel ervaring binnen het jongerenwerk. Wij passen onze begeleiding volledig aan op de situatie van de cliënt. Hierin stimuleren wij de cliënt om zo veel mogelijk de regie in eigen handen te nemen. De begeleiding kan dus zo intensief zijn als nodig is.

Een woord

Van onze Directeur

“Ieder mens heeft een actieve en positieve kracht. Binnen de begeleiding zal de hulpverlener meegaan met het ‘direct-beschikbare’ van de cliënt. Dit is een gevoel, een gedachte, een verlangen, een emotie, een drift, een frustratie, een conflict of wat er ook op de voorgrond aanwezig is. Mensen zoeken tenslotte (ook onbewust) naar wat zij nodig hebben om te groeien.  ”

Meesterwerk helpt

Wat we doen

Meesterwerk Zwolle werkt met passie en professionaliteit aan een veilige en stabiele plek. Bij Meesterwerk kunt u voor verschillende vormen van hulp of opvang terecht. Wij specialiseren ons in het totaalpakket aan zorg. Dit betekent dat wij begeleid en beschermd wonen bieden, dagbesteding en al dan niet op therapeutische basis, passend onderwijs en diensten in en aan huis. Alle combinaties zijn mogelijk. Dit alles in een kleinschalige omgeving met een vast aanspreekpunt. U kunt van ons verwachten dat wij ons actief verplaatsen in uw belevingswereld en situatie. Kijk in het menu bij ‘waar zijn wij goed in’ voor de verschillende vormen van begeleiding waar Meesterwerk zich in specialiseert.

Begeleid & beschermd wonen
Meesterwerk biedt begeleid- en beschermd wonen. Binnen appartementencomplexen (zelfstandige appartementen) en wooninitiatieven bieden wij de woonbegeleiding zo intensief als nodig. Hiervoor is een Wlz- of een Beschermd Wonen indicatie nodig. Bij deze trajecten is altijd een gedragswetenschapper vanuit Meesterwerk betrokken.

Lees verder..

Behandeling en Diagnostiek

Meesterwerk biedt behandeling en Diagnostiek. Naar aanleiding van diagnostiek wordt een (evidence based) behandeltraject gestart.

De psychologische behandeling kan gecombineerd worden met een of meerdere gedragstrainingen. Het behandelteam bestaat uit (GZ)psychologen, therapeuten en trainers en werkt samen met ketenpartners en artsen in onze regio. De behandeling en begeleiding lopen naast elkaar en dit werkt zeer effectief.

Lees verder..

Individuele zorg
Ambulante begeleiding kan plaatsvinden op een of meerdere levensgebieden. Deze zorg wordt meestal in de woning van de cliënt geboden, maar kan ook elders plaatsvinden. Tijdens de intakeprocedure wordt aan de hand van jouw hulpvragen en de zelfredzaamheidsmatrix onderzocht op welke levensgebieden begeleiding nodig is. Een voor de cliënt passend traject wordt uitgezet met de cliënt, een persoonlijk begeleider en (wanneer mogelijk) het eigen netwerk van de cliënt.

Lees verder..

Dagbesteding en school
Meesterwerk beschikt over verschillende dagbestedingsplekken. Binnen Meesterwerk bestaat de mogelijkheid om eigen krachten en interesses te onderzoeken door op de verschillende locaties mee te lopen. De locaties fungeren ook als stageplek of werkervaringsplek. Dit wordt een leer/werktraject genoemd. Er wordt dan samengewerkt met verschillende middelbare- en MBO scholen in onze regio.

Lees verder..

Dagbesteding locaties

Beschikbare Woon locaties

Begeleid woon locaties

Jaar actief in de zorg

Neem contact op

Waar we zijn:
Diezerkade 12 8021 CW Zwolle

U kunt ons bellen op:
038 – 422 12 01

Emailen naar:
info@meesterwerkzwolle.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 18.00
Zaterdag 11.00 – 16.00
Zondag gesloten