hulp en opvang

Ik zoek hulp
Neem direct contact op

Ik zoek hulp

Meesterwerk Zwolle werkt met passie en professionaliteit aan een veilige en stabiele plek. Bij Meesterwerk kunt u voor verschillende vormen van hulp of opvang terecht. Wij specialiseren ons in het totaalpakket aan zorg. Dit betekent dat wij begeleid en beschermd wonen bieden, dagbesteding en al dan niet op therapeutische basis, passend onderwijs en diensten in en aan huis. Alle combinaties zijn mogelijk. Dit alles in een kleinschalige omgeving met een vast aanspreekpunt. U kunt van ons verwachten dat wij ons actief verplaatsen in uw belevingswereld en situatie. Kijk hier onder voor de verschillende vormen van begeleiding waar Meesterwerk zich in specialiseert.

WAT WE DOEN

Dagbesteding en leer-werktraject

Wij hebben verschillende dagbestedingsplekken. Voorbeelden hiervan zijn de lunchroom Passie, de snoepwinkel Snoep, Kunstige Meesters en de garage.

Lees verder..

Individuele begeleiding

Ambulante begeleiding kan plaatsvinden op een of meerdere levensgebieden. Deze zorg wordt meestal in de woning van de cliënt geboden, maar kan ook elders plaatsvinden.

Lees verder..

Zelfstandig begeleid wonen

Wanneer iemand in een onveilige situatie leeft zorgt dit voor veel persoonlijke problemen. Meesterwerk beschikt over meerdere woonvormen waarbij de begeleider 24 uur per dag aanwezig is.

Lees verder..

Plaatsingbeleid

Jouw zorgvraag en de mogelijkheden van Meesterwerk om hieraan tegemoet te komen zijn leidend op het moment dat we samen onderzoeken of je zorg van Meesterwerk wil ontvangen.

Lees verder..

Dagbesteding en leer-werktraject

Wij hebben verschillende dagbestedingsplekken. Voorbeelden hiervan zijn de lunchroom Passie, de snoepwinkel Snoep, Kunstige Meesters en de garage. (Bekijk hier een compleet overzicht)

Met het organiseren van plekken kijken wij naar de vraag vanuit de cliënten. Waar is behoefte aan en waar liggen de interesses? Wanneer je nog niet precies weet waar je krachten liggen en wat je graag wil doen, bieden wij speciale trajecten, die aangepast zijn op de hulpvraag van de cliënt. Binnen deze trajecten maakt de cliënt kennis met verschillende plekken en werkzaamheden. Op de dagbesteding krijgen de cliënten een eigen vertrouwenspersoon, die ook dient als vast aanspreekpunt. Op deze manier wordt er gewerkt aan ontwikkeling van kwaliteiten, maar kan de cliënt ook op ieder moment van de dag terecht bij de vaste werkbegeleider wanneer hem/haar iets dwars zit.

Tijdens de dagbesteding staan onze begeleiders naast de cliënt in het werkveld. De dagplanning wordt afgestemd op de doelen en het niveau van de cliënt. Door middel van intensieve gesprekken wordt continu bekeken of de cliënt niet op zijn/haar tenen moet lopen en of het dagprogramma aangepast moet worden. Wij willen een veilige en kleinschalige omgeving bieden waarin structuur en duidelijkheid van belang zijn.

School en stage

Meesterwerk werkt samen met verschillende onderwijsinstellingen t.b.v. het crieëren van een zo passend mogelijk schooltraject. Onze dagbestedingsplekken kunnen fungeren als stageplek of leer-werkplek. Ook biedt Meesterwerk voorbereidingstrajecten aan in samenwerking met het Deltion College in Zwolle. Dit traject wordt op maat uitgezet en bereidt de cliënt voor op het reguliere schooltraject. Meesterwerk verzorgd hiernaast huiswerkbegeleiding.

Individuele begeleiding

Ambulante begeleiding kan plaatsvinden op een of meerdere levensgebieden. Deze zorg wordt meestal in de woning van de cliënt geboden, maar kan ook elders plaatsvinden. Tijdens de intakeprocedure wordt aan de hand van jouw hulpvragen en de zelfredzaamheidsmatrix onderzocht op welke levensgebieden begeleiding nodig is. Ondersteuning kan plaatsvinden op het gebied van:

 • Financieën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Verslaving
 • Activiteiten dagelijks leven
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Een voor de cliënt passend traject wordt uitgezet met de cliënt, een persoonlijk begeleider en (wanneer mogelijk) het eigen netwerk van de cliënt.

Zelfstandig begeleid wonen

Wanneer iemand in een onveilige situatie leeft zorgt dit voor veel persoonlijke problemen. Hiernaast belemmert het iemand dan vaak ook op andere levensgebieden. Meesterwerk beschikt over meerdere woonvormen waarbij de begeleider 24 uur per dag aanwezig is. Onze woonbegeleiders zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Iedere cliënt krijgt een vaste vertrouwenspersoon/begeleider. Wij beginnen bij het bieden van een stabiel thuis, een eigen plekje waar de cliënt zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Wij geloven dat wanneer deze basis is gelegd iemand zich kan ontwikkelen. Ons doel is om de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Hierbij stimuleren wij de eigen regie en de eigen krachten van de cliënt. De professionals zullen aansluiten bij de cliënt “het is jouw traject”. Wanneer mogelijk worden ouders of andere personen uit het netwerk betrokken bij het traject.

In ons woonplan komen doelen te staan waarbij het bieden van ontwikkelingskansen en stabiliteit van belang zijn. De begeleider kan de cliënt bijvoorbeeld ondersteunen bij het aanleren van huishoudelijke vaardigheden, het maken van een vaste dag/weekplanning, begeleiden in het opbouwen van een gezond sociaal netwerk, intensieve gesprekken voeren op sociaal-emotioneel gebied, het financiële plaatje op orde brengen en het samen zoeken naar mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, school of werk.

Plaatsingsbeleid

Jouw zorgvraag en de mogelijkheden van Meesterwerk om hieraan tegemoet te komen zijn leidend op het moment dat we samen onderzoeken of je zorg van Meesterwerk wil ontvangen. Tijdens dit gesprek geven we gelijk duidelijkheid over de eventuele wachttijd en beschikbare woonruimte. Naast de hieronder genoemde criteria wordt tijdens een kennismakingsgesprek ook beoordeeld of Meesterwerk de benodigde zorg kan bieden binnen de financiële grenzen van de indicatie, evt. in samenwerking met andere zorgaanbieder(s).

Wij nemen cliënten met een zorgprofiel VG03 t/m VG06 zonder meer in zorg, tenzij:

 • De indicatie niet passend (meer) is bij de zorgvraag.
 • Intramurale behandeling noodzakelijk en voorliggend is. 
 • De cliënt structureel geen zorg van Meesterwerk wil ontvangen.
 • Er sprake is van gevaar of onveiligheid voor de cliënt of omgeving. 
 • De cliënt buiten het werkgebied van Meesterwerk woont.

Wachttijden:

Voor individuele begeleiding en dagbesteding geldt op dit moment geen wachttijd; dit kan indien nodig direct worden ingezet. 

Voor veel cliënten is naast zorg, ook een woning nodig. De feitelijke inhuizing van de cliënt is afhankelijk van de volgende factoren: 

 • Is er een geschikte woonlocatie beschikbaar (kijkend naar de gezondheids-
  en veiligheidsrisico’s)?
 • Bij VPT of MPT: Heeft de cliënt een inkomen (kan de huur van de woning worden bekostigd)?

Neem contact op

Waar we zijn:
Diezerkade 12 8021 CW Zwolle

U kunt ons bellen op:
038 – 422 12 01

Emailen naar:
info@meesterwerkzwolle.nl

Openingstijden Inloophuis en kantoor:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00
Zaterdag & Zondag gesloten

Stay connected!