Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorgfinanciering
Neem contact op

Zorgfinanciering

Meesterwerk is als zorgaanbieder actief voor cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). In overleg met de client gaan we de zorgovereenkomst aan in de vorm van ‘Zorg in natura’ (Zin) of in de vorm van persoonsgebonden budget (Pgb). Onze voorkeur gaat uit naar ‘Zorg in natura’. Indien u zorg inkoopt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) kunnen we uw mogelijkheden om zorg bij Meesterwerk in te kopen samen onderzoeken. 

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De Wlz wordt ingezet voor begeleiding bij cliënten die langdurige zorg behoeven. De Wlz indicatie wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Meesterwerk kan ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie. Het zorgprofiel passend bij de situatie van de cliënt wordt toegewezen. Meesterwerk biedt Zorg in natura. Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Cliënten met psychische problemen en aandoeningen hebben te maken met hun Gemeente als het gaat om huisvesting, begeleiding en het meedoen in de maatschappij. De Gemeenten voeren de WMO uit.

De cliënt meldt zich bij de Gemeente (vaak bij het Sociaal wijkteam in de wijk waar de cliënt woont) waarna de Gemeente een besluit maakt over de benodigde zorg. Eerst wordt gekeken of de cliënt geen gebruik kan maken van voorliggende voorzieningen. Op dit moment kunt u met een beschikking vanuit de Gemeente Zwolle geen zorg inkopen bij Meesterwerk. 

Jeugdwet (Jw)

De Gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren. Meesterwerk biedt begeleiding aan jongeren (vanaf 16 jaar) en werkt hierbij intensief samen met ouders, behandelcentra, (gezins)voogdij en jeugdreclassering.

Downloads

Hier kunt u formulieren downloaden die van toepassing zijn op onze organisatie. Is dit niet de informatie die u nodig hebt, neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Neem contact op

Waar we zijn:
Diezerkade 12 8021 CW Zwolle

U kunt ons bellen op:
038 – 422 12 01

Emailen naar:
info@meesterwerkzwolle.nl

Openingstijden Inloophuis en kantoor:
Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00
Zaterdag & Zondag gesloten

Stay connected!